O nas

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 251 tel./fax 0 58 677 50 00, 672 47 97 e-mail: sekretariat@wznk.pl
NIP 588-217-68-14 REGON 192985797

Dyrektor - inż. Jarosław Jędrzejewski

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji - mgr Lidia Detlaff

Zastępca Dyrektora ds.Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy - mgr Danuta Reszke

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Podstawę prawną działania jednostki budżetowej „Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych” stanowią:

  • 1. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z dn. 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
  • 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) i ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241) oraz przepisy wykonawcze,
  • 3. Uchwała Nr IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2006 r.
  • 4. Uchwała Nr VIk/XX/255/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2012 r.
  • 5. Statut.

Szczegółowe informacje

Polecamy

O nas

img

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały numer IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Kliknij w poniższy odnośnik, aby uzyskać więcej informacji:

img

Współpracujemy z:

Administratorzy nieruchomości współpracujący z Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych:

Galeria Zdjęć

img img img img img img

Zapraszamy

Znajdziesz w galerii zdjęcia obiektów objętych naszą opieką.