„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 12 sierpnia 2010r. Gmina Miasta Wejherowa oraz Zarząd Województwa Pomorskiego zawarły Umowę nr UDA-RPPM.03.02.01-00-001/10-02 o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. Wartość projektu: 19 401 134,88 zł.

Partnerzy projektu:
- Gmina Miasta Wejherowa – partner wiodący
- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – partner
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – partner
- Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – partner
- Wejherowskie Centrum Kultury – partner
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie – partner
- Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych - partner

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego Śródmieścia Wejherowa o łącznej pow. 45,62 ha obejmująca 2576 mieszkańców.

Przewidziano działania inwestycyjne: m.in. przebudowa ulic, budowa parkingów, kanalizacji deszczowej, ścieżek rowerowych i inne oraz społeczne dla mieszkańców w postaci: organizacji półkolonii, prewencji kryminalnej oraz warsztatów artystycznych.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza Śródmieścia Wejherowa oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych miasta. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasto Wejherowa.

Szczegółowe informacje na stronie wejherowo.pl

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Budynek socjalny ul. Przemysłowa 36b

Latem 2010 roku został oddany do użytku budynek socjalny przy ul. Przemysłowej 36b. W spotkaniu poświęconemu oddaniu uczestniczyli przyszli mieszkańcy, wejherowscy radni: Teresa Skowrońska, Teresa Patsidis, Henryk Jarosz, Paweł Formela, Jarosław Kierznikowicz, Dariusz Kreft, Henryk Kaczkowski, a także dyrektor WZNK Stanisław Makles wraz ze swoimi pracownikami, którzy odpowiadali za tę inwestycję.

Poniżej galeria zdjęć:

img img img img img img img img

Polecamy

O nas

img

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały numer IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Kliknij w poniższy odnośnik, aby uzyskać więcej informacji:

img

Współpracujemy z:

Administratorzy nieruchomości współpracujący z Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych:

Galeria Zdjęć

img img img img img img

Zapraszamy

Znajdziesz w galerii zdjęcia obiektów objętych naszą opieką.