Dlaczego WZNK poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia?

W centrum miasta znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki i zachodzi potrzeba zapewnienia mieszkań lokatorom tych budynków dopóki nie znajdziemy mieszkań w lokalach komunalnych. Dlatego właścicieli wolnych mieszkań zapraszamy na rozmowy do WZNK w celu omówienia zasad związanych z wynajmem i oczekujemy ofert. Należy podkreślić, że wynajętych w ten sposób lokali nie należy w żadnym wypadku kojarzyć ze starym przymusowym kwaterunkiem. To zupełnie inna, dobrowolna umowa, którą właściciel może rozwiązać. W ofercie należy przedstawić opis proponowanego lokalu a także oczekiwania finansowe za wynajem. Zapewniam, że każda oferta rozpatrywana jest indywidualnie i poparta jest zabezpieczeniami.

Dlaczego swoje mieszkanie warto wynająć?

Miasto jest najlepszym gwarantem tego, że w okresie zawartej umowy przez okres 10 lat właściciel lokalu będzie otrzymywał środki za wynajem tego mieszkania. Podstawę najmu stanowi zwykła umowa cywilno-prawna. Jeśli lokator zaniedba swoje obowiązki płatnicze, to gmina jest zobowiązana je pokryć i utrzymać lokal w należytym stanie. Po upływie 10 lat wynajmowany lokal zostanie oddany właścicielowi w stanie nie gorszym, niż w momencie wynajęcia. W okresie trwania umowy WZNK będzie pilotować płynność wszelkich opłat przez lokatora, któremu zostanie wynajęte takie miszkanie, a także monitorować stan techniczny tego mieszkania. Lokator to problem miasta, a nie właściciela.

Jakie mieszkania można wynająć miastu?

Pod uwagę brane są wszystkie mieszkania własnościowe w zasobach wspólnotowych i spółdzielczych. W gwarantowanej stawce w stu pocentach pokrywane są koszty za media i czynsz dla właściciela. Większość z tych opłat zwracają później do kasy WZNK lokatorzy, którym wynajmowane są te mieszkania. Resztę dopłaca miasto. W umowach można zawrzeć możliwość aktualizowania wysokości opłat do zmieniających się cen za media i czynsz. Jest pełna elastyczność w zakresie dopasowania do rynku.

Jesteśmy przygotowani na długoletnią współpracę z mieszkańcami, którzy udostępnią miastu swoje wolne zasoby mieszkaniowe. Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, pirwsze umowy podpisaliśmy w 2006 roku.

Polecamy

O nas

img

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych powstał na podstawie Uchwały numer IVk/XXXVII/430/2006 Rady Miasta Wejherowa z dnia 21.02.2006 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie i przekształcenia go w jednostkę budżetową.

Kliknij w poniższy odnośnik, aby uzyskać więcej informacji:

img

Współpracujemy z:

Administratorzy nieruchomości współpracujący z Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych:

Galeria Zdjęć

img img img img img img

Zapraszamy

Znajdziesz w galerii zdjęcia obiektów objętych naszą opieką.